การศึกษาการสร้างบุคลิกภาพของตัวละครจาก Animation โดยใช้เทคนิค Special Effect Make up

The study of Charact […]

การศึกษาวิธีการทำแบบจำลอง (Mock up) ส่วนข้อเท้าถึงปลายนิ้วเท้า ของมนุษย์เพื่อใช้ในการประกอบภาพยนตร์สยองขวัญ

The making of mock u […]

การศึกษาการทำเทคนิคเมคอัพโดยใช้ยางพาราเพื่อการถ่ายภาพประกอบโฆษณาภาพยนตร์

The study prosthetic […]