อนุภาคนาโนพอลิเมอร์สองหน้าที่ สำหรับเป็นสารต้านเชื้อจุลชีพและลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคของน้ำมันหล่อเย็น

Bifunctional polymer […]

การพัฒนาและออกแบบอนุภาคพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับการนำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่

Development and Desi […]

การกักเก็บสารสกัดสมุนไพรด้วยพอลิแอลแลคติก แอซิด โดยใช้เทคนิคการระเหยตัวทำละลาย

Encapsulation of the […]

การพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์อย่างง่ายและราคาถูกสำหรับการวิเคราะห์หาไฮโปแซนทีนในเนื้อสัตว์

Development of a sim […]

การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำเพื่อกำจัดเตตราไซคลีนด้วยเทคนิคร่วม เพียโซอิเล็กทริคและโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

Development of semic […]

การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มของเหลวไอออนิกเพื่อกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานอุตสาหกรรม

Development of encap […]

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดดอกบัวหลวง ในหนูขาวสายพันธุ์ GK/Jcl

Chemical components […]

การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สำหรับผลิตไบโอดีเซลทางเลือกด้วย Pseudozyma Parantarctica CHC28 โดยใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นวัตถุดิบ

Microbial oil produc […]

การศึกษาสภาวะการเพาะเลี้ยงและกระบวนการอบแห้งเพื่อผลิตหัวเชื้อ โพรไบโอติกด้วยกากถั่วเหลือง

A study of culture c […]

การพัฒนาพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Development of micro […]

การพัฒนาอิมมูโนโครมาโตกราฟิก สตริป เทสสำหรับตรวจวัดลูโคมาลาไคธ์ กรีนที่ตกค้างในสัตว์น้ำ

The development of i […]

การเตรียมอนุภาคพอลิเมทาคริลิค แอซิด-บล็อก-พอลิสไตรีน ด้วยกลไกการประกอบตัวเองในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชัน

Preparation of Polym […]

การเตรียมเซลลูโลสแคปซูลหุ้มกรดแกลลิคสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง

Preparation of Cellu […]

การพัฒนาชุดต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่าซีโอดีด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

Development of cod s […]