หลักธรรมาภิบาล

การใช้หลักธรรมาภิบาล ในบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

Application of good governance principles in Chevron Thailand Exploration and Production Co.,Ltd โดย รุ่งรัตน์ เขียววงศ์ใหญ่ ปี 2554

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »