หลักธรรมาภิบาล

การใช้หลักธรรมาภิบาล ในบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

Application of good governance principles in Chevron Thailand Exploration and Production Co.,Ltd โดย รุ่งรัตน์ เขียววงศ์ใหญ่ ปี 2554

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่ | No Comments »