การจำลองและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ LTE-Advanced System ด้วยโปรแกรม Advanced Design System (ADS)

The simulation and analysis of efficiency of LTE-advanc […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การจำลองและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ LTE-Advanced System ด้วยโปรแกรม Advanced Design System (ADS)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถานีกักเก็บและจ่ายก๊าซ LPG ด้วยเทคนิค FMEA ในโรงงานอุตสาหกรรม

Risk analysis for ground storage station using FMEA tec […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถานีกักเก็บและจ่ายก๊าซ LPG ด้วยเทคนิค FMEA ในโรงงานอุตสาหกรรม

การสร้างสื่อมัลติมิเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการจำลองแผนที่ในสวนสัตว์ดุสิต

Creation of interactive multimedia of Dusit zoo map mod […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การสร้างสื่อมัลติมิเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการจำลองแผนที่ในสวนสัตว์ดุสิต

การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงราตรีสวัสดิ์ ด้วยเทคนิคแอนิเมชั่นภาพตัด

The Music Video Production with Cut-Out and Collage Ani […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงราตรีสวัสดิ์ ด้วยเทคนิคแอนิเมชั่นภาพตัด

การผลิตมิวสิควีดีโอเพลงประกอบภาพ (มิวสิคซีรี่ย์)

The production of music video (Music series) จัดทำโดย ก […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การผลิตมิวสิควีดีโอเพลงประกอบภาพ (มิวสิคซีรี่ย์)

Effects of organizational learning on organizational success in higher education context.

By Pornprom Prompes Year  2016 Abstract This research w […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน Effects of organizational learning on organizational success in higher education context.

The effect of corporate governance on cost of capital : An empirical investigation of listed companies on the stock exchange of Thailand

By Ailadda Ongklang Year 2016 Abstract This study inves […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน The effect of corporate governance on cost of capital : An empirical investigation of listed companies on the stock exchange of Thailand

การยกตัวแนวระนาบด้วยสนามแม่เหล็กแบบ 4 จุด

Four point magnetic levitation for stabilization of pla […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การยกตัวแนวระนาบด้วยสนามแม่เหล็กแบบ 4 จุด

การปฏิบัติการทดสอบเพื่อตรวจสอบเส้นโค้งการทรุดตัวกับเวลาของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบไม่หยั่งลึกที่ใช้ปรับปรุงชั้นดินเหนียวอ่อน

Laboratory testing for investigating the settlement-tim […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การปฏิบัติการทดสอบเพื่อตรวจสอบเส้นโค้งการทรุดตัวกับเวลาของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบไม่หยั่งลึกที่ใช้ปรับปรุงชั้นดินเหนียวอ่อน

การควบคุมเสถียรภาพชั่วครู่ในระบบไฟฟ้าด้วย TCSC โดยพิจารณาเงื่อไขลำดับการทำงานของรีเลย์ป้องกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Control of transient stability in power system using TC […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน การควบคุมเสถียรภาพชั่วครู่ในระบบไฟฟ้าด้วย TCSC โดยพิจารณาเงื่อไขลำดับการทำงานของรีเลย์ป้องกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Analysis of mediating effect of intellectual capital efficiency linking board of directors’ characteristics and firm performance : Empirical evidence from thai listed companies

By Thanapin Attarit Year 2016 Abstract This study aimed […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน Analysis of mediating effect of intellectual capital efficiency linking board of directors’ characteristics and firm performance : Empirical evidence from thai listed companies

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการคำนวณต้นทุนค่าบริการ : กรณีศึกษา งานบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์

Decision support system for calculating service cost : […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , , , , | ปิดความเห็น บน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการคำนวณต้นทุนค่าบริการ : กรณีศึกษา งานบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์

การผลิตมิวสิควิดีโอโดยการใช้เทคนิค Stop Motion

Music Video Production by Stop Motion Technique จัดทำโด […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตมิวสิควิดีโอโดยการใช้เทคนิค Stop Motion

การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์

The electronic commerce website created by web content […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์

การผลิตสื่อภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสร้างจิตสํานึกที่ดีต่อสังคม

Making Of Public Relation Film For Good Consciousness I […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสร้างจิตสํานึกที่ดีต่อสังคม