การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนด้วยเทคนิคคัทเอาท์แอนิเมชั่น

Cut-Out Animation for Public Relations to Promote Image […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนด้วยเทคนิคคัทเอาท์แอนิเมชั่น

การออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหวในภาพยนตร์ประกอบเพลง

The design of Motion Graphic for music video จัดทำโดย ก […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหวในภาพยนตร์ประกอบเพลง

การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์โดยใช้เทคนิคการย้อมสีภาพ เทคนิค Hyperlapse และเทคนิค Double Exposure เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม

Television Documentary Production By Using The Techniqu […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์โดยใช้เทคนิคการย้อมสีภาพ เทคนิค Hyperlapse และเทคนิค Double Exposure เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม

การผลิตภาพถ่ายโฆษณาไอศกรีมที่มีไอเย็นโดยใช้ไอศกรีมจำลอง

The invention of iced steam on mock up ice cream for an […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตภาพถ่ายโฆษณาไอศกรีมที่มีไอเย็นโดยใช้ไอศกรีมจำลอง

การผลิตภาพยนตร์สารคดีในรูปแบบสารคดีเชิงข่าว

จัดทำโดย วงศกร เนื่องอุบล, ณัฐพล พลรักษา และ ปัทมา ทรัพ […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตภาพยนตร์สารคดีในรูปแบบสารคดีเชิงข่าว

การซ้อนภาพนักแสดงตกจากที่สูงโดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect CS4

Technique over layer falling on the program Adobe After […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การซ้อนภาพนักแสดงตกจากที่สูงโดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect CS4

การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ จากจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร : กรณีศึกษาประวัติพระสาวิกาเอตทัคคะ (นันทาเถรี)

The Production of 2D Animation from Mural Painting at V […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ จากจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร : กรณีศึกษาประวัติพระสาวิกาเอตทัคคะ (นันทาเถรี)

การออกแบบและผลิตเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรัก (พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก)

Designing and Creating Website for BMA Local Museum Ban […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การออกแบบและผลิตเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรัก (พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก)

การออกแบบ Application Samsung Smart TV

The Design of Samsung Smart TV Application จัดทำโดย ชวิ […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การออกแบบ Application Samsung Smart TV

การออกแบบเว็บไซต์สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

Student Club of Communication Technology Web Design For […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การออกแบบเว็บไซต์สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

การผลิตถ่ายภาพรถยนต์ตามรูปแบบของ กุซเซปเป้ รีเปทโต้ โดยใช้อุปกรณ์รองรับกล้องแบบยึดเกาะรถยนต์

THE PRODUCTION OF CAR PHOTOGRAPHY’S GIUSEPPE REPETTO BY […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตถ่ายภาพรถยนต์ตามรูปแบบของ กุซเซปเป้ รีเปทโต้ โดยใช้อุปกรณ์รองรับกล้องแบบยึดเกาะรถยนต์

การผลิตภาพยนตร์เรื่อง Roommate: The Shattered Memories

The film production of Roommate: The Shattered Memories […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตภาพยนตร์เรื่อง Roommate: The Shattered Memories

ผลกระทบของชนิดเถ้าลอยต่อความคงทนของคอนกรีตผสมเถ้าลอย

Effect of fly ash type on durability of concrete mixed […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของชนิดเถ้าลอยต่อความคงทนของคอนกรีตผสมเถ้าลอย

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีมด้วยเกมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Development of learning management with team games tour […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีมด้วยเกมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ผลกระทบของการเติมเส้นใยทะลายปาล์มในพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตต่อสมบัติเชิงกล

Effect of bunch palm fiber addition in polymer blends p […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของการเติมเส้นใยทะลายปาล์มในพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตต่อสมบัติเชิงกล