ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้จ่ายในร้านกาแฟสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

Effect of Marketing on Spending in Starbuck’s Coffee (T […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้จ่ายในร้านกาแฟสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อรา บริเวณนากุ้งร้างและการย่อยสลายฟางข้าว

Biodiversity Fungi at Abandoned Shrimp Farms and Degrad […]

Posted in Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อรา บริเวณนากุ้งร้างและการย่อยสลายฟางข้าว

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

CAI for Mathematic for M.1 โดย  จิราวรรณ  ชาญฤทธิ์, วฐิ […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระบบอะไหล่ยนต์

PARTS  AUTOMOBILE  SYSTEM โดย  นงค์ลักษณ์ สมนันท์, นันท […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ระบบอะไหล่ยนต์

ระบบสินค้าคงคลังเวชภัณฑ์และยา

The Inventory Management System โดย  ภัทรพร  พรผล, พิมพ […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | 1 Comment

ระบบตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่ม

Water Wholesale System โดย  สุภาณี รัตนรักษ์, บุศยา กลั […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ระบบตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่ม

ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์ธัญญมิตร

Animals Hospital System โดย  ไชยรัตน์  เลิศลาภกาญจนกุล

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , | ปิดความเห็น บน ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์ธัญญมิตร

ระบบฐานข้อมูลคลินิกหมอธวัฒิชัย

Tawatchai Clinic Database System โดย  ผุสดี  อัตตะสาระ

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน ระบบฐานข้อมูลคลินิกหมอธวัฒิชัย

ระบบจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

ระบบจัดเก็บภาษีท้องถิ่น โดย  กัลยา  อุตรเดช, สุพรรณษา  […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , | 1 Comment

ระบบจัดการฐานข้อมูลโรงพิมพ์

ระบบจัดการฐานข้อมูลโรงพิมพ์ โดย ปุณณวิช  พุทธิเบต, อรรถ […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | 2 Comments

ระบบงานรีสอร์ทน้ำเคียงภู

RESORT NUMKEANGPOO SYSTEM โดย   วีณา  ปราณีตพลกรัง

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | 2 Comments

ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์

E-commerce for musical instrument โดย  แสงชัย ฤทธิ์เดช, […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์

ระบบการจัดการฐานข้อมูลรับจัดงานเลี้ยง

Party Service Management System โดย   จริยา ฉิมมากูร   

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | 4 Comments

โปรแกรมเก็บข้อมูลชั่วโมงการทำงาน

โปรแกรมเก็บข้อมูลชั่วโมงการทำงาน โดย  พีรพงษ์  เรืองอุด […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | 1 Comment

โปรแกรมการเตือน

Program Alert โดย   มงคล  วงศ์ศิริเดชชัย, ศุภเจตน์ […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , | ปิดความเห็น บน โปรแกรมการเตือน