ระบบฐานข้อมูลคลินิกหมอธวัฒิชัย

Tawatchai Clinic Database System โดย  ผุสดี  อัตตะสาระ

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน ระบบฐานข้อมูลคลินิกหมอธวัฒิชัย

ระบบจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

ระบบจัดเก็บภาษีท้องถิ่น โดย  กัลยา  อุตรเดช, สุพรรณษา  […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , | 1 Comment

ระบบจัดการฐานข้อมูลโรงพิมพ์

ระบบจัดการฐานข้อมูลโรงพิมพ์ โดย ปุณณวิช  พุทธิเบต, อรรถ […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | 2 Comments

ระบบงานรีสอร์ทน้ำเคียงภู

RESORT NUMKEANGPOO SYSTEM โดย   วีณา  ปราณีตพลกรัง

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | 2 Comments

ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์

E-commerce for musical instrument โดย  แสงชัย ฤทธิ์เดช, […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์

ระบบการจัดการฐานข้อมูลรับจัดงานเลี้ยง

Party Service Management System โดย   จริยา ฉิมมากูร   

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | 4 Comments

โปรแกรมเก็บข้อมูลชั่วโมงการทำงาน

โปรแกรมเก็บข้อมูลชั่วโมงการทำงาน โดย  พีรพงษ์  เรืองอุด […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | 1 Comment

โปรแกรมการเตือน

Program Alert โดย   มงคล  วงศ์ศิริเดชชัย, ศุภเจตน์ […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , | ปิดความเห็น บน โปรแกรมการเตือน

โปรแกรมการเช่าหอพัก

Apartment Program โดย สุจิตราภรณ์  เลี้ยงเจริญ 

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน โปรแกรมการเช่าหอพัก

การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารคลินิก : กรณีศึกษาคลินิก หมออมร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

A Design and Development of an Information System For C […]

Posted in Project, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | 1 Comment

ดัชนีบงชี้ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบสำหรับการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำร้อนและงานซ่อมบำรุง

The index performance of Flat plate solar collector for […]

Posted in Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | 1 Comment