การผลิตสื่อสต๊อปโมชั่น เรื่อง โอกาส (Chance)

The Production of Stop Motion “Chance” โดย เปรมฤทัย แก้ […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อสต๊อปโมชั่น เรื่อง โอกาส (Chance)

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนศิลปะ เรื่อง “สื่อการเรียนรู้ศิลปะ ป.5”

The Instructional media for Primary School Year 5 โดย เ […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนศิลปะ เรื่อง “สื่อการเรียนรู้ศิลปะ ป.5”

การผลิตมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการจัดแสงแบบ Low Key, High Key, ย้อมสีเฉพาะจุดแบบเคลื่อนไหว และเทคนิค Slow Motion

The Production of Music Video by Using Low Key, High Ke […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การผลิตมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการจัดแสงแบบ Low Key, High Key, ย้อมสีเฉพาะจุดแบบเคลื่อนไหว และเทคนิค Slow Motion

การผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เพื่อน”

The Production Short Film “Friend” โดย วณิชย์ ภัทรานุกู […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เพื่อน”

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกนําเสนอสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Infographic to present Multimedia Technology Program, F […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกนําเสนอสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงผจญภัยโดยใช้เทคนิค STOP MOTION, 3D MOTIONGRAPHIC, JUMP CUT, SPLIT SCREEN และเพื่อการสื่อความหมาย

The Production of Adventurous Tourism Documentary Using […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงผจญภัยโดยใช้เทคนิค STOP MOTION, 3D MOTIONGRAPHIC, JUMP CUT, SPLIT SCREEN และเพื่อการสื่อความหมาย

การพัฒนาเครื่องพิมพ์สกรีนริบบิ้นระบบป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติ

Improvement of roll ribbon screen printing machines sys […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเครื่องพิมพ์สกรีนริบบิ้นระบบป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติ

การศึกษาการผลิตภาพยนตร์สารคดีชีวิตบุคคล

The Study of Film Production for Personal Documentary โ […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การศึกษาการผลิตภาพยนตร์สารคดีชีวิตบุคคล

การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์โดยใช้เทคนิค STOP MOTION การย้อมสีเฉพาะจุด การปรับอัตราความเร็วภาพ และการทำภาพวิดีโอย้อนกลับในการสื่อความหมาย

THE PRODUCTION OF TELEVISION DOCUMENTARY PROGRAM USING […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์โดยใช้เทคนิค STOP MOTION การย้อมสีเฉพาะจุด การปรับอัตราความเร็วภาพ และการทำภาพวิดีโอย้อนกลับในการสื่อความหมาย

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

an Acquisition Process of Driving Licenses for Four-Whe […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง

The Production of Infographic Media in Public Relations […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดสกุลนางรมของสถานีเห็ดจังหวัดปทุมธานี

Producing media relations about the method of growing t […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดสกุลนางรมของสถานีเห็ดจังหวัดปทุมธานี

การผลิตเสียงประกอบประเภทโฟเลย์ในภาพยนตร์สยองขวัญเพื่อให้เกิดความสมจริง

The Making of Sound Effects (Foley) For Realistically I […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตเสียงประกอบประเภทโฟเลย์ในภาพยนตร์สยองขวัญเพื่อให้เกิดความสมจริง

การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารเคลือบผิวและสารหล่อลื่นในกระบวนการตัดเจาะเหล็กซิลิกอน

Comparative study of coating material and lubricant typ […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารเคลือบผิวและสารหล่อลื่นในกระบวนการตัดเจาะเหล็กซิลิกอน

สายอากาศไมโครสตริปรูปวงกลมแบบไมโมสำหรับระบบอัลตราไวด์แบนด์

Mimo circular shaped microstrip antenna for ultra-wideb […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน สายอากาศไมโครสตริปรูปวงกลมแบบไมโมสำหรับระบบอัลตราไวด์แบนด์