การพิมพ์ออฟเซท

การศึกษาค่าสีหลังการเคลือบงานพิมพ์พีวีซีที่มีการกำหนดช่วงค่าความดำในการพิมพ์ออฟเซต

The Study of Colour Difference on Printed PVC after Coa […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาค่าสีหลังการเคลือบงานพิมพ์พีวีซีที่มีการกำหนดช่วงค่าความดำในการพิมพ์ออฟเซต