ไมโครแคปซูล

การพัฒนาผ้าปรับสภาพความร้อนต้นแบบด้วยพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อน

Development of Thermal Adaptable Cloth Prototype with P […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผ้าปรับสภาพความร้อนต้นแบบด้วยพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อน

การตกแต่งผ้าหุ้มเบาะด้วยไมโครแคปซูลจากน้ำมันหอมระเหย

Finishing of automotive seat cover fabric with microcap […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การตกแต่งผ้าหุ้มเบาะด้วยไมโครแคปซูลจากน้ำมันหอมระเหย