ไบโอดีเซล

การแยกกลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซลโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน

Glycerol separation from biodiesel by membrane technolo […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การแยกกลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซลโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน

การทดสอบไบโอดีเซลที่ทำจากน้ำมันพืชใช้แล้วในเครื่องยนต์คอนมอนเรล

Experiment study on used vegetable oils biodiesel in co […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การทดสอบไบโอดีเซลที่ทำจากน้ำมันพืชใช้แล้วในเครื่องยนต์คอนมอนเรล

การวิเคราะห์การใช้พลังงานสำหรับโรงงานผลิตไบโอดีเซล 4 รูปแบบ

Analysis of Energy Usage of Four-Pattern Biodiesel Prod […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์การใช้พลังงานสำหรับโรงงานผลิตไบโอดีเซล 4 รูปแบบ

ไบโอดีเซล : พลังงานจากน้ำมันพืชใช้แล้ว

Biodiesel: Waste Vegetable Oil Energy โดย นิติพงศ์ ปานก […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ไบโอดีเซล : พลังงานจากน้ำมันพืชใช้แล้ว

ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังเครื่องยนต์ไบโอดีเซล

Bio-diesel engine generator intelligent control system […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังเครื่องยนต์ไบโอดีเซล

จุดระเหยและจุดเดือดของไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์

Volatility and Boiling Points of Biodiesel from Vegetab […]

Tags: , , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน จุดระเหยและจุดเดือดของไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช้ไขน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล

A Performance Test of Small Diesel Engines using RBD Pa […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช้ไขน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลคุณสมบัติไบโอดีเซลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Factors Influencing the Perception Qualification of Bio […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลคุณสมบัติไบโอดีเซลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ำมันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าในเขตจังหวัดสระบุรี

Consumer Behavior and Attitude that Selection Bio-Diese […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »