โรงแรม– การบริหาร

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานบริการโรงแรมที่พักขนาดเล็ก

Customers’ satisfaction towards services and smal […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานบริการโรงแรมที่พักขนาดเล็ก

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกพักโรงแรม และรีสอร์ทในเกาะสมุย และเกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Marketing Factors Influencing the Tourists’ choice on A […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกพักโรงแรม และรีสอร์ทในเกาะสมุย และเกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี