โครงสร้างรูปร่าง สตรีรูปร่างสมบูรณ์

การพัฒนาหุ่นทำแบบตัดสำหรับสตรีรูปร่างสมบูรณ์

The Development of dress for plus size women โดย จรัสศร […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาหุ่นทำแบบตัดสำหรับสตรีรูปร่างสมบูรณ์