แอนดรอยด์

แอปพลิเคชันรู้จำพระเครื่องไทยสำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์

Thai amulet recognition application for android phone โ […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน แอปพลิเคชันรู้จำพระเครื่องไทยสำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์

แอปพลิเคชันสร้างผู้ติดต่อจากนามบัตรภาษาไทยสำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์

Thai namecard to contact application for android phone […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน แอปพลิเคชันสร้างผู้ติดต่อจากนามบัตรภาษาไทยสำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์

โปรแกรมวินิจฉัยโรคเบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Physician application for android โดย คณิติน ทองศรี, ธี […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน โปรแกรมวินิจฉัยโรคเบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์