แมคคาเดเมีย

การประยุกต์ใช้เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในการวิเคราะห์กลิ่นหืน ของแมคคาเดเมียอบแห้ง

Application of electronic nose for rancid odour analysi […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ใช้เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในการวิเคราะห์กลิ่นหืน ของแมคคาเดเมียอบแห้ง