แผ่นห่ออาหาร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นห่ออาหารจากซังขนุน

Development of food wrapping from jackfruit fiber โดย ก […]

Tags: ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นห่ออาหารจากซังขนุน