แบคทีเรีย — วิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสื้อกับยาปฎิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย

A comparative dtudy of eupotorium odortum L. and antibi […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสื้อกับยาปฎิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย