แบคทีเรียกรดอะซิติก

ระบุสายพันธุ์แบคทีเรียที่พบในกระบวนการหมัก “ สาโท ” ( ไวน์ข้าว ) ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล

Idenification of bacteria in “SATHO’‘ (Rice Wine) ferme […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน ระบุสายพันธุ์แบคทีเรียที่พบในกระบวนการหมัก “ สาโท ” ( ไวน์ข้าว ) ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล