เห็ดนางรม

การเพาะเห็ด(นางฟ้าภูฐาน)ด้วยกากใยสับปะรดจากโรงงาน ทิปโก้ฟูดส์ ประเทศไทย (จำกัด)

Cultivation of mushroom (pleurotus ostreatus) on pineap […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การเพาะเห็ด(นางฟ้าภูฐาน)ด้วยกากใยสับปะรดจากโรงงาน ทิปโก้ฟูดส์ ประเทศไทย (จำกัด)

การคัดเลือกพันธุ์เห็ดสกุล Pleurotus sp. ด้วยวิธี mono-mono Crossing

Pleurotus sp. mushroom selection with mono-mono crossin […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การคัดเลือกพันธุ์เห็ดสกุล Pleurotus sp. ด้วยวิธี mono-mono Crossing