เหล็กกล้าคาร์บอน

อิทธิพลของอุณหภูมิระหว่างเที่ยวเชื่อมต่อสมบัติโลหะเชื่อมพอกแข็งเหล็กกล้า JIS S50C

The influence of inter-pass temperature on hardfacing w […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของอุณหภูมิระหว่างเที่ยวเชื่อมต่อสมบัติโลหะเชื่อมพอกแข็งเหล็กกล้า JIS S50C

การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมรอยต่อเกยเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304

Gas Metal Arc Welding of SS400 Carbon Steel and SUS304 […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมรอยต่อเกยเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304

การศึกษาอิทธิพลของแก๊สคลุมการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมต่อสมบัติรอยต่อชนเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400

Effect study of gas metal arc welding shielding gas on […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาอิทธิพลของแก๊สคลุมการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมต่อสมบัติรอยต่อชนเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400

การเชื่อมแกสเฉื่อยปกคลุมรอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิมในงานโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล

Metal inert gas welding of carbon steel and stainless s […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเชื่อมแกสเฉื่อยปกคลุมรอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิมในงานโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าลอยอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมในอิฐทนไฟ

Feasibility Study of Aluminum Dross as Alloying compone […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าลอยอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมในอิฐทนไฟ

การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมแม็กต่อสมบัติของรอยต่อเทเลอร์แบล็งเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-3141 spcen

Influence of mag welding parameters on JIS-3141 spcen c […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมแม็กต่อสมบัติของรอยต่อเทเลอร์แบล็งเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-3141 spcen

การเปรียบเทียบอัตราการกัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าในแหล่งน้ำทะเลไทย

Corrosion rate comparison of aluminum and steel lap joi […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบอัตราการกัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าในแหล่งน้ำทะเลไทย