เหง้ามันสำปะหลัง

การหาค่าพลังงานความร้อนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและจากกากไขมันในบ่อดักไขมันของสถานที่จำหน่ายอาหาร

Calculating the value of heat energy from agricultural […]

Tags: , , , , , , , , , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การหาค่าพลังงานความร้อนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและจากกากไขมันในบ่อดักไขมันของสถานที่จำหน่ายอาหาร

การศึกษาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงก้อนจากของผสมระหว่างส่วนที่เหลือของกากไขมันวัสดุทิ้งเสียทางการเกษตร

The study of heating value of fuel mass mixing between […]

Tags: , , , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงก้อนจากของผสมระหว่างส่วนที่เหลือของกากไขมันวัสดุทิ้งเสียทางการเกษตร