เส้นใยใบสับปะรด

วัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิดเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Pineapple leaf fiber reinforced poly (lactic acid) for […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน วัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิดเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม