เส้นใย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเส้นใยสับปะรด

The development of scrub products from pineapple fiber […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเส้นใยสับปะรด

การผลิตเส้นด้ายก้านโหม่งจาก

Yarn processing of Nypa Fruticans Wurmb โดย อัจฉริยา ม่ […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตเส้นด้ายก้านโหม่งจาก

ผลกระทบของสภาวะการปั่นหลอมที่มีต่อรูปร่างหน้าตัด สมบัติทางกลและการสะท้อนแสงของเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด

Effects of Melt Spinning Conditions on Cross-section Fe […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของสภาวะการปั่นหลอมที่มีต่อรูปร่างหน้าตัด สมบัติทางกลและการสะท้อนแสงของเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด

การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตตผสมถ่านกัมมันต์โดยการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต สำหรับการดูดซับสารอินทรีย์

Preparation of Activated Carbon Cellulose Acetate Fiber […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตตผสมถ่านกัมมันต์โดยการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต สำหรับการดูดซับสารอินทรีย์

การนำความร้อนจากเศษเส้นใยเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตสิ่งทอ

Thermal Conductivity of Waste Fibers from Textile Proce […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การนำความร้อนจากเศษเส้นใยเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตสิ่งทอ

ลักษณะและสมบัติของเส้นด้ายปอทะเล

Characteristics and Properties of Hibiscus tiliaceus Ya […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน ลักษณะและสมบัติของเส้นด้ายปอทะเล

ผลกระทบของโครงสร้างผ้าที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของผ้าทอ

The Influence Of Woven Fabric Structures On Physical Pr […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของโครงสร้างผ้าที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของผ้าทอ

การนำเศษเส้นใยธรรมชาติกลับมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อน

Reuse of disposed natural fibers as heat insulator โดย […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การนำเศษเส้นใยธรรมชาติกลับมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อน

การนำเศษไนล่อน 6 จากกระบวนการผลิตเส้นใยกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Recycle of Nylon 6 Scraps from Fibers Production Proces […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การนำเศษไนล่อน 6 จากกระบวนการผลิตเส้นใยกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ