เลขานุการ

คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ (Secretary works)

โดย: ประจวบ ถวายทาน ปี: 2561 สาระสังเขป: คู่มือปฏิบัติง […]

Tags: ,

Posted in: Work Manual, กองพัฒนานักศึกษา (Department of Student Development) | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ (Secretary works)

คู่มือผู้ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี

โดย ณชิตา หิรัญพิชา ปี 2562

Tags: ,

Posted in: Work Manual, กองกลาง (General Administration Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | ปิดความเห็น บน คู่มือผู้ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี

ทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Perceptions of Administrators toward Work Performance C […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, กองกลาง (General Administration Division) | ปิดความเห็น บน ทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี