เชื้อเพลิง — การทดสอบ

การแยกกลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซลโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน

Glycerol separation from biodiesel by membrane technolo […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การแยกกลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซลโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน

การศึกษาการใช้น้ำมันมะพร้าวแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เล็กดีเซล

Study of Applicance Co-Cohol for Small Diesel Engine โด […]

Tags: ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาการใช้น้ำมันมะพร้าวแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เล็กดีเซล