เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย

การควบคุมเสถียรภาพชั่วครู่ในระบบไฟฟ้าด้วย TCSC โดยพิจารณาเงื่อไขลำดับการทำงานของรีเลย์ป้องกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Control of transient stability in power system using TC […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การควบคุมเสถียรภาพชั่วครู่ในระบบไฟฟ้าด้วย TCSC โดยพิจารณาเงื่อไขลำดับการทำงานของรีเลย์ป้องกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การศึกษาเสถียรภาพสภาวะชั่วครู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวของแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ในกรณีจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระ

A study on transient stability for distributed generato […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเสถียรภาพสภาวะชั่วครู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวของแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ในกรณีจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระ

การหาตำแหน่งและขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจำหน่ายโดยวิธีการเคลื่อนตัวของกลุ่มอนุภาคที่เหมาะที่สุด

Optimal placement and sizing of distributed generation […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การหาตำแหน่งและขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจำหน่ายโดยวิธีการเคลื่อนตัวของกลุ่มอนุภาคที่เหมาะที่สุด