อุตสาหกรรมพลาสติก — วิจัย

การพัฒนาพลาสติกผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตพื้นรองเท้ากีฬาพื้นแข็ง

Development of Polymer Blends for Hard-TypeSport Shoes […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาพลาสติกผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตพื้นรองเท้ากีฬาพื้นแข็ง