อัลตร้าโซนิค

เครื่องล้างบัตรด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค

An Ultrasonic Card Washing Machine โดย วรทรรศ ฮวดค่วน, […]

Tags: ,

Posted in: Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน เครื่องล้างบัตรด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค