อัตราส่วนการเติมเส้นใย

การขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตแบบความยาวต่อเนื่องจากเส้นใย พอลิพรอพิลีนเสริมแรงด้วยเส้นใยปอด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบพูลทรูชั่น

Forming Continuous Composite Materials from Polypropyle […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตแบบความยาวต่อเนื่องจากเส้นใย พอลิพรอพิลีนเสริมแรงด้วยเส้นใยปอด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบพูลทรูชั่น