อะลูมิเนียม

อิทธิพลของรูปร่างตัวกวนที่มีผลต่อสมบัติรอยต่อเกยอะลูมิเนียม AA 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 430

Effect of FSW Strirrers on AA 6063 Aluminum Alloy and A […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของรูปร่างตัวกวนที่มีผลต่อสมบัติรอยต่อเกยอะลูมิเนียม AA 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 430

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าลอยอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมในอิฐทนไฟ

Feasibility Study of Aluminum Dross as Alloying compone […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าลอยอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมในอิฐทนไฟ

โครงสร้างและความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนอะลูมิเนียม AA 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI430 ด้วยการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนตัวกวนรูปร่างต่างๆ

Microstructure and Tensile Strength of AA 6063 Aluminum […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน โครงสร้างและความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนอะลูมิเนียม AA 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI430 ด้วยการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนตัวกวนรูปร่างต่างๆ

การเปรียบเทียบอัตราการกัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าในแหล่งน้ำทะเลไทย

Corrosion rate comparison of aluminum and steel lap joi […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบอัตราการกัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าในแหล่งน้ำทะเลไทย

เครื่องหมุนวนอิเล็กโทรดสำหรับเชื่อมอะลูมิเนียม

Rotated Electrode Machine for Aluminum Welding โดย  ประ […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน เครื่องหมุนวนอิเล็กโทรดสำหรับเชื่อมอะลูมิเนียม