สุนัขจรจัด

การผลิตสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง “หัวใจของหมาจรจัด”

The production of 2D animation “Heart of the stray dogs […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง “หัวใจของหมาจรจัด”