สารอินทรีย์

การคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสียของโรงงานแปรรุปแป้งมัน

Islation of effective bacteria for waste water treatmen […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสียของโรงงานแปรรุปแป้งมัน

การกำจัดสารอินทรีย์ในนํ้าผิวดินโดยฟิล์มชีวภาพแบคทีเรีย

โดย ประดับรัฐ ประจันเขตต์, สิริแข พงษ์สวัสดิ์ , วรกวี ช […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การกำจัดสารอินทรีย์ในนํ้าผิวดินโดยฟิล์มชีวภาพแบคทีเรีย