สมบัติเชิงกล

ผลของสมบัติทางไฟฟ้าของยางสังเคราะห์สำหรับ ประยุกต์ใช้ในงานแอคทูเอเตอร์

Effect of electrical properties of synthetic rubber in […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลของสมบัติทางไฟฟ้าของยางสังเคราะห์สำหรับ ประยุกต์ใช้ในงานแอคทูเอเตอร์

การเตรียมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้จากแป้งข้าวเหนียวผสมกับพลาสติกและการประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ

Preparation of Biodegradable Plastic of Glutinous Starc […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเตรียมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้จากแป้งข้าวเหนียวผสมกับพลาสติกและการประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ