สมบัติทางกายภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเส้นใยสับปะรด

The development of scrub products from pineapple fiber […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเส้นใยสับปะรด

ผลของความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8

By ฤษฎา วุฒิสาร, พงศธร ทองนุช, ภูริชญา เร่งพัฒนกิจ, วรา […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลของความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8