สมบัติกายภาพ

การพัมนาชุดชั้นในสตรีโดยการตกแต่งสำเร็จด้วยคอลลาเจน

Development of lingeries by collagen finishing. โดย: ณั […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัมนาชุดชั้นในสตรีโดยการตกแต่งสำเร็จด้วยคอลลาเจน