วิชาชีพห้องสมุด

การพัฒนารูปแบบและการถ่ายทอดการฝึกอบรมวิชาชีพห้องสมุด สำหรับผู้ต้องขังในทัณฑสถานจังหวัดปทุมธานี

Development of Model and Vocational Library Training Tr […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การพัฒนารูปแบบและการถ่ายทอดการฝึกอบรมวิชาชีพห้องสมุด สำหรับผู้ต้องขังในทัณฑสถานจังหวัดปทุมธานี