วัสดุผสม

การศึกษาอิทธิพลของขี้ตะกรันอลูมิเนียมจากโรงหล่อที่มีผลต่อสมบัติ ของวัสดุผสมพอลิเมอร์-พื้นหลักพอลิพรอพิลีน

Influence Study of Aluminum Dross from Aluminum Casting […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาอิทธิพลของขี้ตะกรันอลูมิเนียมจากโรงหล่อที่มีผลต่อสมบัติ ของวัสดุผสมพอลิเมอร์-พื้นหลักพอลิพรอพิลีน

แผ่นวัสดุผสมโพลีเอทธิลีนเสริมเส้นใยเปลือกทุเรียน

Durian shell fiber-polyethylene composite material boar […]

Tags: , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน แผ่นวัสดุผสมโพลีเอทธิลีนเสริมเส้นใยเปลือกทุเรียน

การเตรียมและสมบัติเชิงกลบางประการของแผ่นอัดจากวัสดุรีไซเคิล (ขวดน้ำดื่มพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงกับขุยมะพร้าว)

Preparation and Some Mechanical Properties of Compressi […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การเตรียมและสมบัติเชิงกลบางประการของแผ่นอัดจากวัสดุรีไซเคิล (ขวดน้ำดื่มพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงกับขุยมะพร้าว)