วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

เปรียบเทียบวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมของวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ : กรณีศึกษา บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท อีซูซุเทคนิคคัลเซนต์เตอร์ เอเชีย จำกัด

Team working culture of engineers in automotive industr […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน เปรียบเทียบวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมของวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ : กรณีศึกษา บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท อีซูซุเทคนิคคัลเซนต์เตอร์ เอเชีย จำกัด