รูปร่างทรงลูกแพร์ และรูปร่างทรงกลม

การพัฒนาแบบตัดกางเกงสำหรับสตรีรูปร่างพิเศษ

The development of pants pattern for women in particula […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาแบบตัดกางเกงสำหรับสตรีรูปร่างพิเศษ