รางป้อนข้าว

อิทธิพลของรางปล่อยเมล็ดข้าวต่อสมรรถนะในการกะเทาะเปลือกข้าว

By ประสันต์ ชุ่มใจหาญ, ชลิศร ภูมิประสิทธิ์, อภิชาต สมผิ […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของรางปล่อยเมล็ดข้าวต่อสมรรถนะในการกะเทาะเปลือกข้าว