ระบบแจ้งซ่อม

ระบบบริการงานซ่อมงานสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Information technology section’s, servicedesk fac […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบบริการงานซ่อมงานสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระบบให้บริการคอมพิวเตอร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Computer service system for national science museum โดย […]

Tags: , , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบให้บริการคอมพิวเตอร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ