ระบบนำส่งยาด้วยสนามไฟฟ้า

การควบคุมการนำส่งยาผ่านผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติด้วยไฟฟ้า

Electrically controlled transdermal drug delivery from […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การควบคุมการนำส่งยาผ่านผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติด้วยไฟฟ้า

การควบคุมการปลดปล่อยยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากพอลิอะคริลาไมด์ไฮโดรเจลโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม เพื่อใช้เป็นแผ่นแปะยาสำหรับลูกสุกร

Controlled acid drug delivery form polyacrylamide hydro […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การควบคุมการปลดปล่อยยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากพอลิอะคริลาไมด์ไฮโดรเจลโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม เพื่อใช้เป็นแผ่นแปะยาสำหรับลูกสุกร