ระบบจับภาพวีดีโอ

ระบบจับภาพวีดีโอสำหรับการติดตามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

Video capture system for tracking motorcycles theft โดย […]

Tags: ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบจับภาพวีดีโอสำหรับการติดตามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์