ยีสต์

การประยุกต์ใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตข้าวหมากทางการค้า

Application of Starter Culture for Commercial Sweetened […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตข้าวหมากทางการค้า

การศึกษาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตขนมตาล

Study on suitable yeast strain to be used as starter fo […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตขนมตาล

บทบาทของยีสต์และราจากลูกแป้งในการหมักข้าว

บทบาทของยีสต์และราจากลูกแป้งในการหมักข้าว โดย เจริญ เจร […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | 1 Comment »