ยางธรรมชาติ

การเตรียมแผ่นยางลดความเมื่อยล้าจากวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติผสมเส้นใยมะพร้าว

Preparation of anti – fatigue mat from natural ru […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเตรียมแผ่นยางลดความเมื่อยล้าจากวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติผสมเส้นใยมะพร้าว

สมบัติเชิงกลและการยึดติดกับเส้นด้ายควบไนล่อนของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์

The mechanical properties and Nylon cord adhesion of na […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน สมบัติเชิงกลและการยึดติดกับเส้นด้ายควบไนล่อนของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์

ความคงทนและสมบัติของเส้นใยปอกระเจาที่ปรับปรุงผิวผสมในวัสดุยางคอมโพสิต

Durability and properties of jute fiber treatment in gr […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ความคงทนและสมบัติของเส้นใยปอกระเจาที่ปรับปรุงผิวผสมในวัสดุยางคอมโพสิต

การศึกษาการไหวตัวของโลหะแผ่นในกระบวนการลากขึ้นรูปถ้วยลึกโดยการประยุกต์ใช้ดรอว์บิสยางเสริมแรง

An application of the rubber reinforce on the deep draw […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาการไหวตัวของโลหะแผ่นในกระบวนการลากขึ้นรูปถ้วยลึกโดยการประยุกต์ใช้ดรอว์บิสยางเสริมแรง

การปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ยางธรรมชาติ

Improvement of polymer capsule encapsulated heat storag […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ยางธรรมชาติ

การพัฒนายางธรรมชาติผสมเพื่อเป็นอุปกรณ์แอคทูเอเตอร์

Development of Natural Rubber Blend for Actuator Applic […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การพัฒนายางธรรมชาติผสมเพื่อเป็นอุปกรณ์แอคทูเอเตอร์

คุณสมบัติของมอร์ต้าร์ยิปซัมผสมน้ำยางธรรมชาติสำหรับงานฝ้าเพดาน

โดย ประชุม คำพุฒ, กิตติพงษ์ สุวีโร

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน คุณสมบัติของมอร์ต้าร์ยิปซัมผสมน้ำยางธรรมชาติสำหรับงานฝ้าเพดาน

การเตรียมสารประสานประเภทกาวจากยางธรรมชาติ

Adhesive prepared from modification of natural rubber โ […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | 1 Comment »