ฟางข้าว

การถ่ายเทมวลสารในระหว่างการย้อมสีผ้าที่ใช้ฟางข้าวเป็นตัวดูดซับชีวภาพและผลกระทบของการดูดซับต่อคุณภาพสีของผ้า

By สุพรรา มีถาวร และ ประสันต์ ชุ่มใจหาญ Year 2013 The 1 […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การถ่ายเทมวลสารในระหว่างการย้อมสีผ้าที่ใช้ฟางข้าวเป็นตัวดูดซับชีวภาพและผลกระทบของการดูดซับต่อคุณภาพสีของผ้า

การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าวด้วยวิธีทางชีวภาพร่วมกับกรรมวิธีโซดา

Pulp production from rice straw by biological method co […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าวด้วยวิธีทางชีวภาพร่วมกับกรรมวิธีโซดา

แผ่นอัดจากใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และแกลบ

Compressed Sheets From Coconut Fiber, Bagasse, Rice Str […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | 3 Comments »

การศึกษาทดลองกระบวนการหมักเอทานอลจากฟางข้าวและชานอ้อย

An Exploratory Study of Ethanol Fermentation from Rice […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การศึกษาทดลองกระบวนการหมักเอทานอลจากฟางข้าวและชานอ้อย

การหมักเอทานอลแบบรวมปฏิกิริยาจากกากมันสำปะหลัง

Ethanol Simultaneous Saccharification and Fermentation […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | 1 Comment »