พิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยไทย

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยไทย

Thai Democracy Museum โดย ปัญชลี กาญจนประดิษฐ์ ปี 2553

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยไทย