พอลิเมอร์

การศึกษาพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิด และเชลแลค

Study on Poly(lactic acid)/ Shellac Polymer-Blend โดย เ […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิด และเชลแลค

เส้นใยสององค์ประกอบระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและพอลิบิวทีลีนซักซิเนต

Bicomponent Fiber from Polylactic Acid (PLA) and Polybu […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน เส้นใยสององค์ประกอบระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและพอลิบิวทีลีนซักซิเนต

การเตรียมพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต และพอลิบิวธิลีนซัคซิเนต เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

Preparation of Biodegradable Plastics from Polymer Blen […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Research, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | 2 Comments »