พอลิพรอพิลีน

การศึกษาอิทธิพลของขี้ตะกรันอลูมิเนียมจากโรงหล่อที่มีผลต่อสมบัติ ของวัสดุผสมพอลิเมอร์-พื้นหลักพอลิพรอพิลีน

Influence Study of Aluminum Dross from Aluminum Casting […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาอิทธิพลของขี้ตะกรันอลูมิเนียมจากโรงหล่อที่มีผลต่อสมบัติ ของวัสดุผสมพอลิเมอร์-พื้นหลักพอลิพรอพิลีน

การออกแบบและสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอัดรีดฟิล์มพลาสติก

Design and create of PC-Tool  program for cast-film ext […]

Tags: , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอัดรีดฟิล์มพลาสติก

การนำเศษไนล่อน 6 จากกระบวนการผลิตเส้นใยกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Recycle of Nylon 6 Scraps from Fibers Production Proces […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การนำเศษไนล่อน 6 จากกระบวนการผลิตเส้นใยกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ