พลาสติก

การพัฒนาพลาสติกผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตพื้นรองเท้ากีฬาพื้นแข็ง

Development of Polymer Blends for Hard-TypeSport Shoes […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาพลาสติกผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตพื้นรองเท้ากีฬาพื้นแข็ง

ผลกระทบของการเติมพอตเตอรีสโตนในพอลิโพรพิลีนต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการหน่วงไฟ

Effects of Pottery Stone Powder Addition in Polypropyle […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของการเติมพอตเตอรีสโตนในพอลิโพรพิลีนต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการหน่วงไฟ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยพลาสติก

Design and development plastic granulator โดย กุณฑล ทอง […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยพลาสติก

แผ่นไม้ขี้เลื่อยอัดพลาสติก

Plastics-sawdust in compacted board โดย เผ่าพงศ์ นิจจัน […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน แผ่นไม้ขี้เลื่อยอัดพลาสติก

การผลิตหนังเทียมจากวัสดุที่ใช้ทดแทนพลาสติพีวีซี

Preparation of Synthetic Leather from Materials Substit […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การผลิตหนังเทียมจากวัสดุที่ใช้ทดแทนพลาสติพีวีซี

การสร้างเครื่องผลิตแผ่นวัสดุอัดเรียบจากเศษพลาสติกและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานกระดาษ : ตอนที่ 1 เรื่องการศึกษาการขึ้นรูปแผ่นวัสดุอัดเรียบ

Construction of Machine for Board Fabrication Process f […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การสร้างเครื่องผลิตแผ่นวัสดุอัดเรียบจากเศษพลาสติกและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานกระดาษ : ตอนที่ 1 เรื่องการศึกษาการขึ้นรูปแผ่นวัสดุอัดเรียบ

การสร้างเครื่องผลิตแผ่นวัสดุอัดเรียบจากเศษพลาสติกและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานกระดาษ : ตอนที่ 2 เรื่องการสร้างเครื่องจักรในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

Construction of machine for board fabrication process f […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research | ปิดความเห็น บน การสร้างเครื่องผลิตแผ่นวัสดุอัดเรียบจากเศษพลาสติกและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานกระดาษ : ตอนที่ 2 เรื่องการสร้างเครื่องจักรในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดแผ่น กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติรัตน์โปรดักส์

Factors Affecting the Decision making to Purchase Plast […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดแผ่น กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติรัตน์โปรดักส์

แผนธุรกิจการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลภาชนะพลาสติกประเภทขวด PET

แผนธุรกิจการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลภาชนะพลาสติกประเภทขวด […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 4 Comments »