บัณฑิต — การจ้างงาน — วิจัย

คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลที่พึงประสงค์ตามทัศนะของสถานประกอบการ

Desirable characteristics of hospitality, tourism, and […]

Tags:

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลที่พึงประสงค์ตามทัศนะของสถานประกอบการ